יוני 2017
סיוון - תמוז ה'תשע"ז
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 28
ג' סיוון
זמנים 29
ד' סיוון
זמנים 30
ה' סיוון
ערב שבועות
כניסת החג: 19:15
זמנים 31
ו' סיוון
שבועות
צאת החג: 20:14
זמנים 1
ז' סיוון
זמנים 2
ח' סיוון
כניסת שבת: 19:16
זמנים 3
ט' סיוון
מוצאי שבת: 20:16
נשא
זמנים 4
י' סיוון
זמנים 5
י"א סיוון
זמנים 6
י"ב סיוון
זמנים 7
י"ג סיוון
זמנים 8
י"ד סיוון
זמנים 9
ט"ו סיוון
כניסת שבת: 19:20
זמנים 10
ט"ז סיוון
מוצאי שבת: 20:20
בהעלותך
זמנים 11
י"ז סיוון
זמנים 12
י"ח סיוון
זמנים 13
י"ט סיוון
זמנים 14
כ' סיוון
זמנים 15
כ"א סיוון
זמנים 16
כ"ב סיוון
כניסת שבת: 19:22
זמנים 17
כ"ג סיוון
מוצאי שבת: 20:23
שלח
זמנים 18
כ"ד סיוון
זמנים 19
כ"ה סיוון
זמנים 20
כ"ו סיוון
זמנים 21
כ"ז סיוון
זמנים 22
כ"ח סיוון
זמנים 23
כ"ט סיוון
כניסת שבת: 19:24
זמנים 24
ל' סיוון
ראש חודש
מוצאי שבת: 20:24
קרח שבת ראש חודש
זמנים 25
א' תמוז
ראש חודש
זמנים 26
ב' תמוז
זמנים 27
ג' תמוז
זמנים 28
ד' תמוז
זמנים 29
ה' תמוז
זמנים 30
ו' תמוז
כניסת שבת: 19:24
זמנים 1
ז' תמוז
מוצאי שבת: 20:25
חקת