ינואר 2019
טבת - שבט ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 30
כ"ב טבת
זמנים 31
כ"ג טבת
זמנים 1
כ"ד טבת
זמנים 2
כ"ה טבת
זמנים 3
כ"ו טבת
זמנים 4
כ"ז טבת
כניסת שבת: 16:24
זמנים 5
כ"ח טבת
מוצאי שבת: 17:24
וארא
זמנים 6
כ"ט טבת
זמנים 7
א' שבט
ראש חודש
זמנים 8
ב' שבט
זמנים 9
ג' שבט
זמנים 10
ד' שבט
זמנים 11
ה' שבט
כניסת שבת: 16:29
זמנים 12
ו' שבט
מוצאי שבת: 17:29
בא
זמנים 13
ז' שבט
זמנים 14
ח' שבט
זמנים 15
ט' שבט
זמנים 16
י' שבט
זמנים 17
י"א שבט
זמנים 18
י"ב שבט
כניסת שבת: 16:36
זמנים 19
י"ג שבט
מוצאי שבת: 17:35
בשלח
זמנים 20
י"ד שבט
זמנים 21
ט"ו שבט
ראש השנה לאילנות
זמנים 22
ט"ז שבט
זמנים 23
י"ז שבט
זמנים 24
י"ח שבט
זמנים 25
י"ט שבט
כניסת שבת: 16:42
זמנים 26
כ' שבט
מוצאי שבת: 17:41
יתרו
זמנים 27
כ"א שבט
זמנים 28
כ"ב שבט
זמנים 29
כ"ג שבט
זמנים 30
כ"ד שבט
זמנים 31
כ"ה שבט
זמנים 1
כ"ו שבט
כניסת שבת: 16:49
זמנים 2
כ"ז שבט
מוצאי שבת: 17:47
משפטים