אוקטובר 2018
תשרי - חשוון ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 30
כ"א תשרי
הושענא רבה
כניסת החג: 18:07
זמנים 1
כ"ב תשרי
שמחת תורה
צאת החג: 19:04
זמנים 2
כ"ג תשרי
זמנים 3
כ"ד תשרי
זמנים 4
כ"ה תשרי
זמנים 5
כ"ו תשרי
כניסת שבת: 18:01
זמנים 6
כ"ז תשרי
מוצאי שבת: 18:57
בראשית
זמנים 7
כ"ח תשרי
זמנים 8
כ"ט תשרי
יום הזכרון לרחבעם זאבי
זמנים 9
ל' תשרי
ראש חודש
זמנים 10
א' חשוון
ראש חודש
זמנים 11
ב' חשוון
זמנים 12
ג' חשוון
כניסת שבת: 17:52
זמנים 13
ד' חשוון
מוצאי שבת: 18:49
נח
זמנים 14
ה' חשוון
זמנים 15
ו' חשוון
זמנים 16
ז' חשוון
זמנים 17
ח' חשוון
זמנים 18
ט' חשוון
זמנים 19
י' חשוון
כניסת שבת: 17:44
זמנים 20
י"א חשוון
מוצאי שבת: 18:41
לך לך
זמנים 21
י"ב חשוון
יום הזכרון ליצחק רבין
זמנים 22
י"ג חשוון
זמנים 23
י"ד חשוון
זמנים 24
ט"ו חשוון
זמנים 25
ט"ז חשוון
זמנים 26
י"ז חשוון
כניסת שבת: 17:37
זמנים 27
י"ח חשוון
מוצאי שבת: 18:34
וירא
זמנים 28
י"ט חשוון
זמנים 29
כ' חשוון
זמנים 30
כ"א חשוון
זמנים 31
כ"ב חשוון
זמנים 1
כ"ג חשוון
זמנים 2
כ"ד חשוון
כניסת שבת: 16:30
זמנים 3
כ"ה חשוון
מוצאי שבת: 17:28
חיי שרה