מרץ 2017
אדר - ניסן ה'תשע"ז
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 26
ל' שבט
ראש חודש
זמנים 27
א' אדר
ראש חודש
זמנים 28
ב' אדר
זמנים 1
ג' אדר
זמנים 2
ד' אדר
זמנים 3
ה' אדר
כניסת שבת: 17:10
זמנים 4
ו' אדר
מוצאי שבת: 18:10
תרומה
זמנים 5
ז' אדר
זמנים 6
ח' אדר
זמנים 7
ט' אדר
זמנים 8
י' אדר
זמנים 9
י"א אדר
תענית אסתר (מוקדם)
זמנים 10
י"ב אדר
כניסת שבת: 17:15
זמנים 11
י"ג אדר
מוצאי שבת: 18:16
תצוה שבת זכור
זמנים 12
י"ד אדר
פורים
זמנים 13
ט"ו אדר
שושן פורים
זמנים 14
ט"ז אדר
זמנים 15
י"ז אדר
זמנים 16
י"ח אדר
זמנים 17
י"ט אדר
כניסת שבת: 17:20
זמנים 18
כ' אדר
מוצאי שבת: 18:21
כי תשא שבת פרה
זמנים 19
כ"א אדר
זמנים 20
כ"ב אדר
זמנים 21
כ"ג אדר
זמנים 22
כ"ד אדר
זמנים 23
כ"ה אדר
זמנים 24
כ"ו אדר
כניסת שבת: 18:25
זמנים 25
כ"ז אדר
מוצאי שבת: 19:25
ויקהל פקודי שבת החודש
זמנים 26
כ"ח אדר
זמנים 27
כ"ט אדר
זמנים 28
א' ניסן
ראש חודש
זמנים 29
ב' ניסן
זמנים 30
ג' ניסן
זמנים 31
ד' ניסן
כניסת שבת: 18:29
זמנים 1
ה' ניסן
מוצאי שבת: 19:30
ויקרא