ALIST - מערכת לרישום בתערוכות

זוהי מערכת מורכבת המטפלת בצורה מערכתית בנושא רישום לתערוכות, כולל גבית תשלום, צילום הנרשמים והפקת דוחות מסודרים. המערכת נבנתה עבור כ.ב. צ'רנובילסקי.

המערכת כוללת את החלקים הבאים:

 

אתר אינטרנט

דרכו הציבור יכול להרשם לתערוכה. עבור כל תערוכה המוגדרת באתר, נבנה מיד דף נחיתה לפי עיצוב התערוכה, ממנו הרישום מתחיל.

לאחר ביצוע רישום  נשלחים לנרשם כרטיסים באימייל בצרוף בר קוד על הכרטיס, יחד עם הכרטיס מגיע גם העתק חשבונית, הלקוח מדפיס את הכרטיסים ומגיע איתם לשטח התערוכה.

באתר יכולים להכנס גם מארגני התערוכה כדי לראות דוחות על כמות הנרשמים והמבקרים.

 

פריסה בשטח התערוכה:

בשטח נפרסת מערכת שלימה הכוללת שרת, נתב, מתג ועמדות משלושה סוגים:

  • עמדות המאויישות על ידי דיילות. הדיילות מזהות נרשמים שנרשמו בבית באמצעות בר קוד, רושמות מבקרים ומציגים חדשים, מנפיקות להם מדבקות ותגי אינפרא אדום, מצלמות אותן (לצורך זיהוי במעמדות שומר), מקבלות כרטיסי ביקור ומחייבות כרטיסי אשראי.
  • עמדות לרישום עצמי בעצמאות מסכי מגע, שם המבקרים עושים בעצמם את כל הפעולות שהדיילות עושות (כולל צילום, תשלום וכו', מונפקת להם חשבונית במקום).
  • עמדות שומר, בהן השומר רואה את תמונת האדם הרוצה להכנס לארוע עליו הוא שומר ואם יש לו אישור להכנס.

העמדות מחוברות למספר חומרות, מצלמות, קוראי בר קוד, קוראי כרטיסי אשראי, מדפסת מדבקות, מדפסת חשבוניות, סורק כרטיסי ביקור, קורא תגי אינפרא אדום ועוד...

 

Gate
עמדת שומר
  Manual
עמדות מאוישות
  Automatic
עמדה לרישום עצמי

תרשים כללי של המערכת הנפרסת בשטח:

schema