פברואר 2019
שבט - אדר א' ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 27
כ"א שבט
זמנים 28
כ"ב שבט
זמנים 29
כ"ג שבט
זמנים 30
כ"ד שבט
זמנים 31
כ"ה שבט
זמנים 1
כ"ו שבט
כניסת שבת: 16:54
זמנים 2
כ"ז שבט
מוצאי שבת: 17:52
משפטים
זמנים 3
כ"ח שבט
זמנים 4
כ"ט שבט
זמנים 5
ל' שבט
ראש חודש
זמנים 6
א' אדר א'
ראש חודש
זמנים 7
ב' אדר א'
זמנים 8
ג' אדר א'
כניסת שבת: 17:01
זמנים 9
ד' אדר א'
מוצאי שבת: 17:58
תרומה
זמנים 10
ה' אדר א'
זמנים 11
ו' אדר א'
זמנים 12
ז' אדר א'
זמנים 13
ח' אדר א'
זמנים 14
ט' אדר א'
זמנים 15
י' אדר א'
כניסת שבת: 17:07
זמנים 16
י"א אדר א'
מוצאי שבת: 18:04
תצוה
זמנים 17
י"ב אדר א'
זמנים 18
י"ג אדר א'
זמנים 19
י"ד אדר א'
פורים קטן
זמנים 20
ט"ו אדר א'
שושן פורים קטן
זמנים 21
ט"ז אדר א'
זמנים 22
י"ז אדר א'
כניסת שבת: 17:13
זמנים 23
י"ח אדר א'
מוצאי שבת: 18:09
כי תשא
זמנים 24
י"ט אדר א'
זמנים 25
כ' אדר א'
זמנים 26
כ"א אדר א'
זמנים 27
כ"ב אדר א'
זמנים 28
כ"ג אדר א'
זמנים 1
כ"ד אדר א'
כניסת שבת: 17:18
זמנים 2
כ"ה אדר א'
מוצאי שבת: 18:15
ויקהל שבת שקלים