ספטמבר 2021
אלול ה'תשפ"א - תשרי ה'תשפ"ב
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 29
כ"א אלול
זמנים 30
כ"ב אלול
זמנים 31
כ"ג אלול
זמנים 1
כ"ד אלול
זמנים 2
כ"ה אלול
זמנים 3
כ"ו אלול
כניסת שבת: 18:42
זמנים 4
כ"ז אלול
מוצאי שבת: 19:40
ניצבים
זמנים 5
כ"ח אלול
זמנים 6
כ"ט אלול
ערב ראש השנה
כניסת החג: 18:38
זמנים 7
א' תשרי
ראש השנה
זמנים 8
ב' תשרי
ראש השנה
צאת החג: 19:34
זמנים 9
ג' תשרי
צום גדליה
זמנים 10
ד' תשרי
כניסת שבת: 18:33
זמנים 11
ה' תשרי
מוצאי שבת: 19:30
וילך שבת תשובה
זמנים 12
ו' תשרי
זמנים 13
ז' תשרי
זמנים 14
ח' תשרי
זמנים 15
ט' תשרי
ערב יום כיפור
זמנים 16
י' תשרי
יום כיפור
צאת החג: 19:24
זמנים 17
י"א תשרי
כניסת שבת: 18:24
זמנים 18
י"ב תשרי
מוצאי שבת: 19:21
האזינו
זמנים 19
י"ג תשרי
זמנים 20
י"ד תשרי
ערב סוכות
כניסת החג: 18:20
זמנים 21
ט"ו תשרי
סוכות
צאת החג: 19:17
זמנים 22
ט"ז תשרי
א דחוה'מ
זמנים 23
י"ז תשרי
ב דחוה'מ
זמנים 24
י"ח תשרי
ג דחוה'מ
כניסת שבת: 18:15
זמנים 25
י"ט תשרי
ד דחוה'מ
מוצאי שבת: 19:11
שבת חול המועד
זמנים 26
כ' תשרי
ה דחוה'מ
זמנים 27
כ"א תשרי
הושענא רבה
כניסת החג: 18:11
זמנים 28
כ"ב תשרי
שמחת תורה
צאת החג: 19:07
זמנים 29
כ"ג תשרי
זמנים 30
כ"ד תשרי
זמנים 1
כ"ה תשרי
כניסת שבת: 18:05
זמנים 2
כ"ו תשרי
מוצאי שבת: 19:02
בראשית