אפריל 2019
אדר ב' - ניסן ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 31
כ"ד אדר ב'
זמנים 1
כ"ה אדר ב'
זמנים 2
כ"ו אדר ב'
זמנים 3
כ"ז אדר ב'
זמנים 4
כ"ח אדר ב'
זמנים 5
כ"ט אדר ב'
כניסת שבת: 18:43
זמנים 6
א' ניסן
ראש חודש
מוצאי שבת: 19:40
תזריע שבת ראש חודש ופרשת החודש
זמנים 7
ב' ניסן
זמנים 8
ג' ניסן
זמנים 9
ד' ניסן
זמנים 10
ה' ניסן
זמנים 11
ו' ניסן
זמנים 12
ז' ניסן
כניסת שבת: 18:48
זמנים 13
ח' ניסן
מוצאי שבת: 19:45
מצורע שבת הגדול
זמנים 14
ט' ניסן
זמנים 15
י' ניסן
זמנים 16
י"א ניסן
זמנים 17
י"ב ניסן
זמנים 18
י"ג ניסן
זמנים 19
י"ד ניסן
ערב פסח
כניסת השבת והחג: 18:53
זמנים 20
ט"ו ניסן
פסח
צאת השבת והחג: 19:50
זמנים 21
ט"ז ניסן
א דחוה'מ
זמנים 22
י"ז ניסן
ב דחוה'מ
זמנים 23
י"ח ניסן
ג דחוה'מ
זמנים 24
י"ט ניסן
ד דחוה'מ
זמנים 25
כ' ניסן
ה דחוה'מ
כניסת החג: 18:57
זמנים 26
כ"א ניסן
שביעי של פסח
צאת החג: 19:55
כניסת שבת: 18:58
זמנים 27
כ"ב ניסן
מוצאי שבת: 19:56
אחרי מות
זמנים 28
כ"ג ניסן
זמנים 29
כ"ד ניסן
זמנים 30
כ"ה ניסן
זמנים 1
כ"ו ניסן
זמנים 2
כ"ז ניסן
יום הזכרון לשואה ולגבורה
זמנים 3
כ"ח ניסן
כניסת שבת: 19:03
זמנים 4
כ"ט ניסן
מוצאי שבת: 20:02
קדושים