דצמבר 2017
כסלו - טבת ה'תשע"ח
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 26
ח' כסלו
זמנים 27
ט' כסלו
זמנים 28
י' כסלו
זמנים 29
י"א כסלו
זמנים 30
י"ב כסלו
זמנים 1
י"ג כסלו
כניסת שבת: 16:15
זמנים 2
י"ד כסלו
מוצאי שבת: 17:14
וישלח
זמנים 3
ט"ו כסלו
זמנים 4
ט"ז כסלו
זמנים 5
י"ז כסלו
זמנים 6
י"ח כסלו
זמנים 7
י"ט כסלו
זמנים 8
כ' כסלו
כניסת שבת: 16:15
זמנים 9
כ"א כסלו
מוצאי שבת: 17:15
וישב
זמנים 10
כ"ב כסלו
זמנים 11
כ"ג כסלו
זמנים 12
כ"ד כסלו
ערב חנוכה
זמנים 13
כ"ה כסלו
חנוכה
זמנים 14
כ"ו כסלו
חנוכה
זמנים 15
כ"ז כסלו
חנוכה
כניסת שבת: 16:17
זמנים 16
כ"ח כסלו
חנוכה
מוצאי שבת: 17:17
מקץ שבת חנוכה
זמנים 17
כ"ט כסלו
חנוכה
זמנים 18
ל' כסלו
חנוכה
ראש חודש
זמנים 19
א' טבת
חנוכה
ראש חודש
זמנים 20
ב' טבת
חנוכה
זמנים 21
ג' טבת
זמנים 22
ד' טבת
כניסת שבת: 16:20
זמנים 23
ה' טבת
מוצאי שבת: 17:20
ויגש
זמנים 24
ו' טבת
זמנים 25
ז' טבת
זמנים 26
ח' טבת
זמנים 27
ט' טבת
זמנים 28
י' טבת
צום עשרה בטבת
זמנים 29
י"א טבת
כניסת שבת: 16:24
זמנים 30
י"ב טבת
מוצאי שבת: 17:24
ויחי
זמנים 31
י"ג טבת
זמנים 1
י"ד טבת
זמנים 2
ט"ו טבת
זמנים 3
ט"ז טבת
זמנים 4
י"ז טבת
זמנים 5
י"ח טבת
כניסת שבת: 16:29
זמנים 6
י"ט טבת
מוצאי שבת: 17:29
שמות