ינואר 2021
טבת - שבט ה'תשפ"א
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 27
י"ב טבת
זמנים 28
י"ג טבת
זמנים 29
י"ד טבת
זמנים 30
ט"ו טבת
זמנים 31
ט"ז טבת
זמנים 1
י"ז טבת
כניסת שבת: 16:27
זמנים 2
י"ח טבת
מוצאי שבת: 17:27
ויחי
זמנים 3
י"ט טבת
זמנים 4
כ' טבת
זמנים 5
כ"א טבת
זמנים 6
כ"ב טבת
זמנים 7
כ"ג טבת
זמנים 8
כ"ד טבת
כניסת שבת: 16:33
זמנים 9
כ"ה טבת
מוצאי שבת: 17:32
שמות
זמנים 10
כ"ו טבת
זמנים 11
כ"ז טבת
זמנים 12
כ"ח טבת
זמנים 13
כ"ט טבת
זמנים 14
א' שבט
ראש חודש
זמנים 15
ב' שבט
כניסת שבת: 16:39
זמנים 16
ג' שבט
מוצאי שבת: 17:37
וארא
זמנים 17
ד' שבט
זמנים 18
ה' שבט
זמנים 19
ו' שבט
זמנים 20
ז' שבט
זמנים 21
ח' שבט
זמנים 22
ט' שבט
כניסת שבת: 16:45
זמנים 23
י' שבט
מוצאי שבת: 17:43
בא
זמנים 24
י"א שבט
זמנים 25
י"ב שבט
זמנים 26
י"ג שבט
זמנים 27
י"ד שבט
זמנים 28
ט"ו שבט
ראש השנה לאילנות
זמנים 29
ט"ז שבט
כניסת שבת: 16:52
זמנים 30
י"ז שבט
מוצאי שבת: 17:49
בשלח
זמנים 31
י"ח שבט
זמנים 1
י"ט שבט
זמנים 2
כ' שבט
זמנים 3
כ"א שבט
זמנים 4
כ"ב שבט
זמנים 5
כ"ג שבט
כניסת שבת: 16:58
זמנים 6
כ"ד שבט
מוצאי שבת: 17:55
יתרו