פברואר 2020
שבט - אדר ה'תש"פ
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 26
כ"ט טבת
זמנים 27
א' שבט
ראש חודש
זמנים 28
ב' שבט
זמנים 29
ג' שבט
זמנים 30
ד' שבט
זמנים 31
ה' שבט
כניסת שבת: 16:57
זמנים 1
ו' שבט
מוצאי שבת: 17:54
בא
זמנים 2
ז' שבט
זמנים 3
ח' שבט
זמנים 4
ט' שבט
זמנים 5
י' שבט
זמנים 6
י"א שבט
זמנים 7
י"ב שבט
כניסת שבת: 17:03
זמנים 8
י"ג שבט
מוצאי שבת: 17:59
בשלח
זמנים 9
י"ד שבט
זמנים 10
ט"ו שבט
ראש השנה לאילנות
זמנים 11
ט"ז שבט
זמנים 12
י"ז שבט
זמנים 13
י"ח שבט
זמנים 14
י"ט שבט
כניסת שבת: 17:08
זמנים 15
כ' שבט
מוצאי שבת: 18:04
יתרו
זמנים 16
כ"א שבט
זמנים 17
כ"ב שבט
זמנים 18
כ"ג שבט
זמנים 19
כ"ד שבט
זמנים 20
כ"ה שבט
זמנים 21
כ"ו שבט
כניסת שבת: 17:13
זמנים 22
כ"ז שבט
מוצאי שבת: 18:09
משפטים שבת שקלים
זמנים 23
כ"ח שבט
זמנים 24
כ"ט שבט
זמנים 25
ל' שבט
ראש חודש
זמנים 26
א' אדר
ראש חודש
זמנים 27
ב' אדר
זמנים 28
ג' אדר
כניסת שבת: 17:18
זמנים 29
ד' אדר
מוצאי שבת: 18:14
תרומה