אוגוסט 2017
אב - אלול ה'תשע"ז
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 30
ז' אב
זמנים 31
ח' אב
ערב תשעה באב
זמנים 1
ט' אב
צום תשעה באב
זמנים 2
י' אב
זמנים 3
י"א אב
זמנים 4
י"ב אב
כניסת שבת: 19:15
זמנים 5
י"ג אב
מוצאי שבת: 20:15
ואתחנן שבת נחמו
זמנים 6
י"ד אב
זמנים 7
ט"ו אב
זמנים 8
ט"ז אב
זמנים 9
י"ז אב
זמנים 10
י"ח אב
זמנים 11
י"ט אב
כניסת שבת: 19:09
זמנים 12
כ' אב
מוצאי שבת: 20:08
עקב
זמנים 13
כ"א אב
זמנים 14
כ"ב אב
זמנים 15
כ"ג אב
זמנים 16
כ"ד אב
זמנים 17
כ"ה אב
זמנים 18
כ"ו אב
כניסת שבת: 19:01
זמנים 19
כ"ז אב
מוצאי שבת: 20:00
ראה
זמנים 20
כ"ח אב
זמנים 21
כ"ט אב
זמנים 22
ל' אב
ראש חודש
זמנים 23
א' אלול
ראש חודש
זמנים 24
ב' אלול
זמנים 25
ג' אלול
כניסת שבת: 18:53
זמנים 26
ד' אלול
מוצאי שבת: 19:51
שופטים
זמנים 27
ה' אלול
זמנים 28
ו' אלול
זמנים 29
ז' אלול
זמנים 30
ח' אלול
זמנים 31
ט' אלול
זמנים 1
י' אלול
כניסת שבת: 18:45
זמנים 2
י"א אלול
מוצאי שבת: 19:42
כי תצא