יוני 2019
אייר - סיוון ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 26
כ"א אייר
זמנים 27
כ"ב אייר
זמנים 28
כ"ג אייר
זמנים 29
כ"ד אייר
זמנים 30
כ"ה אייר
זמנים 31
כ"ו אייר
כניסת שבת: 19:21
זמנים 1
כ"ז אייר
מוצאי שבת: 20:23
במדבר
זמנים 2
כ"ח אייר
יום שחרור ירושלים
זמנים 3
כ"ט אייר
זמנים 4
א' סיוון
ראש חודש
זמנים 5
ב' סיוון
זמנים 6
ג' סיוון
זמנים 7
ד' סיוון
כניסת שבת: 19:25
זמנים 8
ה' סיוון
ערב שבועות
מוצאי שבת: 20:27
נשא
זמנים 9
ו' סיוון
שבועות
צאת החג: 20:27
זמנים 10
ז' סיוון
זמנים 11
ח' סיוון
זמנים 12
ט' סיוון
זמנים 13
י' סיוון
זמנים 14
י"א סיוון
כניסת שבת: 19:28
זמנים 15
י"ב סיוון
מוצאי שבת: 20:30
בהעלותך
זמנים 16
י"ג סיוון
זמנים 17
י"ד סיוון
זמנים 18
ט"ו סיוון
זמנים 19
ט"ז סיוון
זמנים 20
י"ז סיוון
זמנים 21
י"ח סיוון
כניסת שבת: 19:30
זמנים 22
י"ט סיוון
מוצאי שבת: 20:32
שלח
זמנים 23
כ' סיוון
זמנים 24
כ"א סיוון
זמנים 25
כ"ב סיוון
זמנים 26
כ"ג סיוון
זמנים 27
כ"ד סיוון
זמנים 28
כ"ה סיוון
כניסת שבת: 19:31
זמנים 29
כ"ו סיוון
מוצאי שבת: 20:33
קרח
זמנים 30
כ"ז סיוון
זמנים 1
כ"ח סיוון
זמנים 2
כ"ט סיוון
זמנים 3
ל' סיוון
ראש חודש
זמנים 4
א' תמוז
ראש חודש
זמנים 5
ב' תמוז
כניסת שבת: 19:31
זמנים 6
ג' תמוז
מוצאי שבת: 20:33
חקת