ינואר 2020
טבת - שבט ה'תש"פ
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 29
א' טבת
חנוכה
ראש חודש
זמנים 30
ב' טבת
חנוכה
זמנים 31
ג' טבת
זמנים 1
ד' טבת
זמנים 2
ה' טבת
זמנים 3
ו' טבת
כניסת שבת: 16:34
זמנים 4
ז' טבת
מוצאי שבת: 17:32
ויגש
זמנים 5
ח' טבת
זמנים 6
ט' טבת
זמנים 7
י' טבת
צום עשרה בטבת
זמנים 8
י"א טבת
זמנים 9
י"ב טבת
זמנים 10
י"ג טבת
כניסת שבת: 16:39
זמנים 11
י"ד טבת
מוצאי שבת: 17:37
ויחי
זמנים 12
ט"ו טבת
זמנים 13
ט"ז טבת
זמנים 14
י"ז טבת
זמנים 15
י"ח טבת
זמנים 16
י"ט טבת
זמנים 17
כ' טבת
כניסת שבת: 16:45
זמנים 18
כ"א טבת
מוצאי שבת: 17:43
שמות
זמנים 19
כ"ב טבת
זמנים 20
כ"ג טבת
זמנים 21
כ"ד טבת
זמנים 22
כ"ה טבת
זמנים 23
כ"ו טבת
זמנים 24
כ"ז טבת
כניסת שבת: 16:51
זמנים 25
כ"ח טבת
מוצאי שבת: 17:48
וארא
זמנים 26
כ"ט טבת
זמנים 27
א' שבט
ראש חודש
זמנים 28
ב' שבט
זמנים 29
ג' שבט
זמנים 30
ד' שבט
זמנים 31
ה' שבט
כניסת שבת: 16:57
זמנים 1
ו' שבט
מוצאי שבת: 17:54
בא