מאי 2020
אייר - סיוון ה'תש"פ
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 26
ב' אייר
זמנים 27
ג' אייר
זמנים 28
ד' אייר
יום הזכרון
זמנים 29
ה' אייר
יום העצמאות
זמנים 30
ו' אייר
זמנים 1
ז' אייר
כניסת שבת: 19:01
זמנים 2
ח' אייר
מוצאי שבת: 20:00
אחרי מות קדושים
זמנים 3
ט' אייר
זמנים 4
י' אייר
זמנים 5
י"א אייר
זמנים 6
י"ב אייר
זמנים 7
י"ג אייר
זמנים 8
י"ד אייר
כניסת שבת: 19:06
זמנים 9
ט"ו אייר
מוצאי שבת: 20:06
אמור
זמנים 10
ט"ז אייר
זמנים 11
י"ז אייר
ערב ל"ג בעומר
זמנים 12
י"ח אייר
ל"ג בעומר
זמנים 13
י"ט אייר
זמנים 14
כ' אייר
זמנים 15
כ"א אייר
כניסת שבת: 19:11
זמנים 16
כ"ב אייר
מוצאי שבת: 20:12
בהר בחוקותי
זמנים 17
כ"ג אייר
זמנים 18
כ"ד אייר
זמנים 19
כ"ה אייר
זמנים 20
כ"ו אייר
זמנים 21
כ"ז אייר
זמנים 22
כ"ח אייר
יום שחרור ירושלים
כניסת שבת: 19:16
זמנים 23
כ"ט אייר
מוצאי שבת: 20:17
במדבר
זמנים 24
א' סיוון
ראש חודש
זמנים 25
ב' סיוון
זמנים 26
ג' סיוון
זמנים 27
ד' סיוון
זמנים 28
ה' סיוון
ערב שבועות
כניסת החג: 19:20
זמנים 29
ו' סיוון
שבועות
צאת החג: 20:21
כניסת שבת: 19:20
זמנים 30
ז' סיוון
מוצאי שבת: 20:22
נשא
זמנים 31
ח' סיוון
זמנים 1
ט' סיוון
זמנים 2
י' סיוון
זמנים 3
י"א סיוון
זמנים 4
י"ב סיוון
זמנים 5
י"ג סיוון
כניסת שבת: 19:24
זמנים 6
י"ד סיוון
מוצאי שבת: 20:26
בהעלותך