דצמבר 2021
כסלו - טבת ה'תשפ"ב
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 28
כ"ד כסלו
ערב חנוכה
זמנים 29
כ"ה כסלו
חנוכה
זמנים 30
כ"ו כסלו
חנוכה
זמנים 1
כ"ז כסלו
חנוכה
זמנים 2
כ"ח כסלו
חנוכה
זמנים 3
כ"ט כסלו
חנוכה
כניסת שבת: 16:17
זמנים 4
ל' כסלו
חנוכה
ראש חודש
מוצאי שבת: 17:17
מקץ שבת ראש חודש וחנוכה
זמנים 5
א' טבת
חנוכה
ראש חודש
זמנים 6
ב' טבת
חנוכה
זמנים 7
ג' טבת
זמנים 8
ד' טבת
זמנים 9
ה' טבת
זמנים 10
ו' טבת
כניסת שבת: 16:18
זמנים 11
ז' טבת
מוצאי שבת: 17:18
ויגש
זמנים 12
ח' טבת
זמנים 13
ט' טבת
זמנים 14
י' טבת
צום עשרה בטבת
זמנים 15
י"א טבת
זמנים 16
י"ב טבת
זמנים 17
י"ג טבת
כניסת שבת: 16:20
זמנים 18
י"ד טבת
מוצאי שבת: 17:20
ויחי
זמנים 19
ט"ו טבת
זמנים 20
ט"ז טבת
זמנים 21
י"ז טבת
זמנים 22
י"ח טבת
זמנים 23
י"ט טבת
זמנים 24
כ' טבת
כניסת שבת: 16:23
זמנים 25
כ"א טבת
מוצאי שבת: 17:23
שמות
זמנים 26
כ"ב טבת
זמנים 27
כ"ג טבת
זמנים 28
כ"ד טבת
זמנים 29
כ"ה טבת
זמנים 30
כ"ו טבת
זמנים 31
כ"ז טבת
כניסת שבת: 16:28
זמנים 1
כ"ח טבת
מוצאי שבת: 17:27
וארא