אוגוסט 2020
אב - אלול ה'תש"פ
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 26
ה' אב
זמנים 27
ו' אב
זמנים 28
ז' אב
זמנים 29
ח' אב
ערב תשעה באב
זמנים 30
ט' אב
צום תשעה באב
זמנים 31
י' אב
כניסת שבת: 19:08
זמנים 1
י"א אב
מוצאי שבת: 20:07
ואתחנן שבת נחמו
זמנים 2
י"ב אב
זמנים 3
י"ג אב
זמנים 4
י"ד אב
זמנים 5
ט"ו אב
זמנים 6
ט"ז אב
זמנים 7
י"ז אב
כניסת שבת: 19:02
זמנים 8
י"ח אב
מוצאי שבת: 20:01
עקב
זמנים 9
י"ט אב
זמנים 10
כ' אב
זמנים 11
כ"א אב
זמנים 12
כ"ב אב
זמנים 13
כ"ג אב
זמנים 14
כ"ד אב
כניסת שבת: 18:55
זמנים 15
כ"ה אב
מוצאי שבת: 19:54
ראה
זמנים 16
כ"ו אב
זמנים 17
כ"ז אב
זמנים 18
כ"ח אב
זמנים 19
כ"ט אב
זמנים 20
ל' אב
ראש חודש
זמנים 21
א' אלול
ראש חודש
כניסת שבת: 18:48
זמנים 22
ב' אלול
מוצאי שבת: 19:46
שופטים
זמנים 23
ג' אלול
זמנים 24
ד' אלול
זמנים 25
ה' אלול
זמנים 26
ו' אלול
זמנים 27
ז' אלול
זמנים 28
ח' אלול
כניסת שבת: 18:39
זמנים 29
ט' אלול
מוצאי שבת: 19:38
כי תצא
זמנים 30
י' אלול
זמנים 31
י"א אלול
זמנים 1
י"ב אלול
זמנים 2
י"ג אלול
זמנים 3
י"ד אלול
זמנים 4
ט"ו אלול
כניסת שבת: 18:30
זמנים 5
ט"ז אלול
מוצאי שבת: 19:29
כי תבוא