מאי 2024
ניסן - אייר ה'תשפ"ד
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 28
כ' ניסן
ה דחוה'מ
כניסת החג: 18:55
זמנים 29
כ"א ניסן
שביעי של פסח
צאת החג: 19:53
זמנים 30
כ"ב ניסן
זמנים 1
כ"ג ניסן
זמנים 2
כ"ד ניסן
זמנים 3
כ"ה ניסן
כניסת שבת: 18:58
זמנים 4
כ"ו ניסן
מוצאי שבת: 19:56
אחרי מות
זמנים 5
כ"ז ניסן
זמנים 6
כ"ח ניסן
יום הזכרון לשואה ולגבורה (נדחה)
זמנים 7
כ"ט ניסן
זמנים 8
ל' ניסן
ראש חודש
זמנים 9
א' אייר
ראש חודש
זמנים 10
ב' אייר
כניסת שבת: 19:03
זמנים 11
ג' אייר
מוצאי שבת: 20:01
קדושים
זמנים 12
ד' אייר
זמנים 13
ה' אייר
יום הזכרון (נדחה)
זמנים 14
ו' אייר
יום העצמאות (נדחה)
זמנים 15
ז' אייר
זמנים 16
ח' אייר
זמנים 17
ט' אייר
כניסת שבת: 19:07
זמנים 18
י' אייר
מוצאי שבת: 20:06
אמור
זמנים 19
י"א אייר
זמנים 20
י"ב אייר
זמנים 21
י"ג אייר
זמנים 22
י"ד אייר
זמנים 23
ט"ו אייר
זמנים 24
ט"ז אייר
כניסת שבת: 19:11
זמנים 25
י"ז אייר
ערב ל"ג בעומר
מוצאי שבת: 20:11
בהר
זמנים 26
י"ח אייר
ל"ג בעומר
זמנים 27
י"ט אייר
זמנים 28
כ' אייר
זמנים 29
כ"א אייר
זמנים 30
כ"ב אייר
זמנים 31
כ"ג אייר
כניסת שבת: 19:15
זמנים 1
כ"ד אייר
מוצאי שבת: 20:16
בחוקותי